About Coship


Coship is a professional Ship management company that has been established and operating from Istanbul since 2019. We offer tailor-made solutions to ship owners operating in the shipping and the maritime transport sectors.

We undertake completely the administrative and operational burden associated with ship management, enabling our clients to focus exclusively on their core business.

We take pride for our reliability and the exceptional manner in which we deliver our service, exceeding behind the expectations of our clients and assisting them in achieving their business objectives.

Our Mission


To be a leader and preferred solution partner in the sector with its quality, innovative, honest and reliable service understanding.

Our Vision


To be a leader and preferred solution partner in the sector with its quality, innovative, honest and reliable service understanding.

QUALITY STATEMENT


The continuing policy of CoShip is to provide high quality products and a professional and efficient service to ensure customer satisfaction as well as statutory and regulatory compliance. This achievement will result in securing efficiency, a strong customer focus and enhancement of long-term sustainability and profitability within the organization. CoShip’s Quality Management System is fully compatible with ISO 9001:2015

​Our team will show leadership and commitment and bear the responsibility for establishing, implementing, integrating and maintaining the quality management system in a commitment to satisfy the requirements of the international standard ISO 9001:2015.

​We undertake to ensure sufficient resources are made available to achieve this and ensure through communication, engagement, practical example and training that quality is the aim of all members of the organization.

​Through direction and support, each employee will have a proper understanding of the importance of the quality management system, their responsibility in contributing to its effectiveness and its direct relevance to the success of the organization.

​Equally every employee is responsible for and will be trained to perform the duties required by their specific role within the organization.

​The organization has a policy of promoting continual improvement and setting of quality objectives in line with the framework laid down within the ISO 9001:2015 standard. These objectives will address the risks and opportunities within the organization as determined by top management.

​We hereby certify that the quality policy, quality management system manual accurately describes the quality management system in use within the organization to meet the requirements of the international standard ISO 9001:2015.

KVKK Policy


KVKK POLİTİKASI
 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
 
COSHIP KİŞİSEL VERILERIN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ

İşbu bilgilendirmenin temel amaci ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarinca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, hukuka uygun bir biçimde yürütülen kisisel veri (kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler bundan böyle “veri” olarak anilacaktir) işleme faaliyeti ve kisisel verilerin korunmasina yönelik sizleri bilgilendirerek seffafligi saglamaktir.

KVKK uyarınca Coship ltd şti. (bundan böyle “Şirket” olarak anilacaktir) tarafindan elde edilen kişisel ve özel nitelikli kisisel verilerinizin Sirketimiz tarafindan izlenmesi (tamamen veya kısmen herhangi bir veri kayit sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması) ancak açık şekilde onay vermeniz ve ilgili bilgiyi iradeniz ile tarafımızla paylasmaniz ile mümkün olacaktır.
 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, Sirketimiz tarafindan saglanan hizmet ve Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Sirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecralari, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.

Ayrıca, Kişisel verileriniz, Şirketimizin sundugu ürün ve hizmetlerden yararlandiginiz müddetçe oluşturularak ve güncellenerek KVKK nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” baslikli 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” baslikli 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına göre islenebilecektir.

Kisisel verilerinizin işlenmesindeki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın asagida belirtilmistir;

 • Sirket tarafindan gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Sirket tarafindan sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafinizi faydalandırmak için gerekli çalışmalar yapabilmek,
 • Sirket tarafindan ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,
 • Şirket ile is iliskisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
 • Şirketin ticaret politikalarını belirleyebilmek ve uygulayabilmek,
 • Şirketin insan kaynakları politikalarını yürütebilmek,

 KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz, Şirket ile, Şirketin hissedarlarına, Sirket calisanlarina, tedarikçilere, bayilere, is ortaklarina, danışmanlara, dis hizmet sağlayıcılara ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere KVKK’nin “Kişisel Verilerin Aktarılması” baslikli 8. ve “Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması” baslikli 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde aktarılabilecektir.

Kisisel verilerinizin aktarilmasindaki amaç sayılanlarla sınırlı olmaksızın asagida belirtilmistir;

 • Sirket tarafindan gerekli ürün ve hizmetleri sunabilmek, hizmete ilişkin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek,
 • Sirket tarafindan sunulabilecek diğer ürün ve hizmetlerden tarafinizi faydalandırmak için gerekli çalışmalar yapabilmek,
 • Sirket tarafindan ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen faaliyetleri yerine getirebilmek,
 • Şirket ile is iliskisi içerisinde olan tüm gerçek kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini temin edebilmek,
 • Şirketin ticaret politikalarını belirleyebilmek ve uygulayabilmek,  
 • Şirketin  insan kaynaklari politikalarini yürütebilmek,

 
KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASININ YÖNTEMİ VE HUKUKI SEBEPLERI

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi sürdürmek amacıyla ve mevzuata ayrica Şirket politikalarına uyumun sağlanabilmesi sebebine dayanılarak elektronik ortamda veya sözlü veya yazılı olarak kutlanmaktadir. Toplanan kişisel verileriniz KVKK nın “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” baslikli 5. ve “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” baslikli 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri işleme soruları ve amaçları kapsaminda isbu Bilgilendirme Metninde detayli sekilde belirtilmis amaçlarla da islenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA HAKLARINIZ

KVKK’nin 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kisisel veri islenip islenmedigini öğrenme,
 • Kişisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,
 • Kisisel verilerin işlenme amacı ve bunlarin amacina uygun kullanilip kullanilmadigini öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kisisel verilerin eksik veya yanlis islenmis olmasi hâlinde bunlarin düzeltilmesini ve bu kapsamda yapilan islemlerin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapilan islemlerin kisisel verilerin aktarildigi üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kisisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara ugramasi hâlinde zararin giderilmesini talep etme.

KVKK’nin 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarımızı kullanmak istemeniz halinde, basvurularinizi yazili olarak “Coship Denizcilik Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

İstiklal Caddesi,
Beyoğlu İş Merkezi No:187/147
Beyoğlu,Taksim/İstanbul,
adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir ya da noter kanalıyla ya da iadeli taahhütlü mektupla gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır ve sonuç yazili olarak ya da elektronik ortamda tarafınıza bildirilecektir. Ancak, işlemin ayrica bir maliyet gerektirmesi halinde, tarafınızdan Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret talep edilerek alinacaktir.

GÜVENLIK

Sirket, KVKK’nin 12. maddesine uygun olarak, islemekte oldugu kisisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykiri olarak erisilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır. Bu kapsamda, Şirket verileri kaybolmaya, yanlış kullanımı ve yetkisiz erisime, paylasima, degistirilmeye, silinmeye karşı korumak için makul seviyede gereken önlemleri almaktadır. Yine bu kapsamda, verileriniz, transfer edilebilecekleri Amerika (Amerika Birleşik Devletleri de dahil), Avrupa, Asya ve/veya diğer yerlerdeki güvenli fiziksel alanlarda ve/veya sunucularda kullanabilecektir.

KİŞİSEL VERILERIN MUHAFAZA SÜRESİ

Sirket, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Sirket öncelikle ilgili mevzuatta kisisel verilerin saklanmasi için bir süre öngörülüp öngörülmedigini tespit etmekte, bir süre belirlenmisse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirtilmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Sirket tarafindan silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Sirket tarafindan kişisel veriler saklanmaktadir.
 

Contact Informations

Working Hours

 • Mon - Fri: 08:00 - 17:30
 • Weekend: Holiday